VULKOCELL®

Diepothan

Vlastnosti

  • Vzrůstající absorpce energie s rostoucí hustotou
  • Stálé vlastnosti při kompresi
  • Malá trvalá deformace při dlouhodobém zatížení (2 Hz, 40% stlačení)
  • Velká stlačitelnost při minimálním příčném roztažení
  • Dobrá odolnost minerálním olejům a tukům
  • Odolnost proti působení ozónu, ultrafialového záření i radiace
  • Použitelné v rozsahu teplot -30 °C až +80 °C (krátkodobě do +120 °C)
  • Speciální provedení: LFGB pro potravinářský průmysl, odolný hydrolýze

 

VÁŠ VŠESTRANNÝ POMOCNÍK KDYŽ PŘIJDE NA TLUMENÍ VIBRACÍ

Díky své smíšené buněčné struktuře je Vulkocell® silným protějškem kompaktního Vulkollanu®. Vzhledem ke svým vynikajícím materiálovým vlastnostem se tento elastomer používá tam, kde se musí dosáhnout mnohem vyšší deformace při nízké kompresní tvrdosti ve srovnání s pevnými elastomery. Vulkocell® se vyrábí v objemové hmotnosti mezi 300-700 kg / m3 (speciální hustoty na vyžádání).

Vzhledem ke své mikrobuněčné struktuře je Vulkocell® vysoce objemově stlačitelný při velmi nízkém příčném roztažení. Tato výhodná kombinace, doplněná relativně nižším tlumením a vysokou dynamickou únosností, nabízí celou řadu aplikací v oblasti všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu.

Díky svým vlastnostem se Vulkocell® používá po celém světě k řešení problémů s vibracemi, například pro maximální bezpečnost, odpružení a komfort při konstrukci vozidel, těsnění ložisek apod.

Vulkocell® se navíc vyznačuje odolností vůči alifatickým uhlovodíkům, jako jsou oleje a tuky, jakož i ozónu a stárnutí. V technické oblasti lze předpokládat obecnou odolnost vůči mazivům. V případě maziv obsahujících určité přísady by měla být provedena zkouška za provozních podmínek. V případě potřeby může být namíchána speciální receptura odolná hydrolýze.

Modul pružnosti Vulkocellu® je téměř konstantní od -10 °C do + 120 °C. Jeho deformační chování zůstává stejné i při různých teplotách, což je často rozhodující kritérium pro výběr materiálu. Další výhodou je dobrá flexibilita i při nízkých teplotách: ke ztvrdnutí materiálu dochází pouze při teplotách pod -30 °C. Přípustná provozní teplota je do 80 °C. Krátkodobě je možná teplota do + 120 °C. Při dlouhodobém dynamickém namáhání mění Vulkocell® své vlastnosti pouze nepatrně: ať už při pokojové teplotě nebo při teplotě 80 °C. I po milionu stlačení je trvalá deformace velmi nízká.