VULKOCELL®

Patří do skupiny polyuretanových elastomerů, má ale výjimečnou stejnoměrnou buněčnou strukturu, která vyniká nad kompaktními polyuretany a ostatními materiály (např. guma) jedinečnou vlastností: objemovou stlačitelností. Při stlačení se roztáhne o 60% méně než guma, a proto ho lze u mnohých aplikací lépe využít. Vlastnosti jsou dané hustotou, která se vyrábí v rozmezí 350 až 650 kg/m3.

Vlastnosti

 • Vulkocell® má výborné fyzikální vlastnosti jako je: pevnost v tahu, tažnost, pevnost v dalším trhání, nárazová pružnost, tlaková deformace, odolnost proti opotřebení. Při delším stlačení netrpí a má výbornou tvarovou paměť (malou zbytkovou deformaci po stlačení) viz. tabulka.
 • Vulkocell® je vhodný na konstrukční díly zatěžované tlakem. Pokud je však zatěžován současně tahem, nesmí stranový posun překročit 50% výšky pružného elementu.
 • Čím vyšší je hustota, tím vyšší je absorpce energie. Při stlačení až do 35% jsou napětí v tlaku a deformace přibližně proporcionální, podobně jako u ideální kovové pružiny. Při stlačení nad 35% síla narůstá progresivně.
 • Vulkocell® může být všeobecně použit v rozsahu teplot od -20°C do +80°C. Krátkodobě snese i 100°C.
 • V oblasti tlumení má velký vliv mnoho faktorů jako je: hustota, teplota, rychlost stlačení.
  Se vzrůstající teplotou a hustotou klesá účinnost tlumení. Max tlumení Vulkocell® dosahuje při -20°C. Při nižších teplotách už tvrdne, což ovšem nemá vliv na konzistenci materiálu. Při dynamickém namáhání by okolní teplota neměla překračovat +60°C
 • Vulkocell® má při teplotě od 0 do 80°C téměř konstantní modul pružnosti od 1-3,5 N/mm2 dle objemové hmotnosti. Při -40°C může stoupnout až na 60 N/mm2
 • Při dynamickém zatížení pružného elementu z Vulkocellu® by neměla být překročena hodnota špičkového napětí 4 N/mm2 .
 • Vulkocell® má dobré chemické vlastnosti jako je odolnost proti olejům, tukům, ozonu a stárnutí. Není odolný proti kyselinám a louhům. Po delší době v horké vodě nebo páře vykazuje známky poškození.

Výrobky z Vulkocellu®

 • Pružné prvky motorových i kolejových vozidel. Používá ve spojení s listovými nebo ocelovými vinutými pružinami i na výrobu měchových válců. U přívěsů jsou prvky z elastomeru zatěžované v tlaku i tahu.
 • Vodicí a přítlačné válce papírenských a polygrafických strojů.
 • Těsnění pro pomaluběžná valivá či kluzná ložiska zemědělských a stavebních strojů.
 • Těsnění tyče řízení motorových vozidel.
 • Protézy, ortopedické vložky, sportovní a pracovní obuv.

Katalogy

WEDISS-Dichtringe-16-DE.pdf [1 710 kB]
WEDISS-Vulkocell_NH_24-35.pdf [60 kB]
WEDISS-Vulkocell_NH_24-45.pdf [58 kB]
WEDISS-Vulkocell_NH_24-65.pdf [70 kB]

Vulkocell - těsnění Vulkocell - těsnění 2
Vulkocell - Stlačení v uzavřeném prostoru Vulkocell - Stlačení mezi dvěma deskami

 

Vlastnosti DIN Jednotka NH 24/35 NH 24/40 NH 24/45 NH 24/50 NH 24/55 NH 24/60 NH 24/65
Hustota DIN 53420 g/cm3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65
Pevnost v tlaku DIN 53571 N/mm2 4 4,5 5,5 6,5 7,5 8 9
Tažnost DIN 53571 % 380 410 430 450 460 470 480
Pevnost v dalším trhání DIN 53515 N/mm2 8 10 12 14 18 20 22
Nárazová pružnost DIN 53512 % 60 60 60 60 60 60 60
Zbytková deformace * DIN 53572 % 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5
Zbytková deformace ** DIN 53572 % 5 6 7 7,5 8 8 8,5

* = 20°C 70 hodin; **= 70°C 22 hodin