DIEPOCELL®

Je také materiál s buněčnou strukturou a vyznačuje se podobnými vlastnostmi jako Vulkocell®. Tento materiál je však navíc předurčený pro speciální způsob použití. Systémy z materiálu Diepocell® se obzvláště osvědčily tam, kde nejsou rozhodující dynamické vlastnosti součástí, ale je nezbytně nutné dosáhnout skvělé tlumící schopnosti. Tak jako Vulkocell® je také Diepocell® vyráběn v rozsahu hustoty od 300 do 700 kg/m3 a vyznačuje se rovněž maximální tvárností až do 90% při minimální příčné roztažnosti. Díky tomu je tento materiál ideálním řešením pro různé nárazníky, použitím v jeřábové a výtahové technice a ve srovnatelných průmyslových aplikacích.

Výhody

 • Nárazníky pro výtahy jsou certifikované dle směrnice 2014/33/EU
 • Odolnost proti alifatickým uhlovodíkům, olejům, tukům, ozonu, UV záření a stárnutí
 • Použití materiálu při teplotách od -35 do +80 °C. Krátkodobě odolává teplotám do 100 °C
 • Pro vysokou vlhkost nebo tropické klima jsou k dispozici výrobky odolné hydrolýze

Vlastnosti Diepocellu®

 • Skvělé tlumicí vlastnosti a maximální absorpce energie
 • Vysoká objemová stlačitelnost při nízké příčné roztažnosti
 • Nárazníky jsou stlačitelné až o 80 %
 • Rovnoměrné chování při deformaci v tlaku
 • Schválení pro kontakt s potravinami dle LMBG

Výrobky z Diepocellu® jsou vhodné pro použití především ve:

 • všeobecném strojírenství
 • jeřábové technice
 • výtahové technice

Nárazníky jsou v provedení s otvorem uprostřed nebo s jedním až dvěma šrouby pro uchycení popř. v provedení se spodní montážní deskou z oceli, hliníku nebo plastu. Max. rozměr nárazníku je 600x900 mm.

Katalog

WEDISS_Diepocell_MH_30.pdf [173 kB]

Diepocell Narazniky